Matlamat

  • Harapan menjadi sebuah institusi pendidikan tahfiz terbilang dan gemilang di peringkat antarabangsa.
  • Menghasilkan produk-produk huffaz yang profesional dan berkualitiuntuk berbakti kepada nusa bangsa, negara dan agama.