Persatuan

BADAN BERUNIFORM

PENGAKAP

Badan beruniform Pengakap menjadi pilihan para pelajar At-Taj Academy. Persatuan ini mengajurkan pelbagai aktivti indoor dan outdoor samaada lasak atau tidak lasak. Selain meraka diajar cara unduk berdikari, teknik mengikat tali dan lain-lain lagi, meraka juga didedahkan dengan cara hidup berkumpulan, bermasyrakat melalui aktivi-aktiviti secara berkumpulan.