Rehlah & rekreasi

KELAB EKSPEDISI & REKREASI

At-Taj Academy aktif dalam aktiviti perkhemahan, mendaki dan aktiviti-aktiviti outdoor yang lain. Kelab di bawah naungan Ustaz Al Amin Tojiman ini juga adalah sebagai satu aktiviti yang melengkapi hobi pelajar yang mempunyai minat akan aktiviti ini. Visi dan misi kelab ini ditubuhkan adalah memastikan pelajar terdedah dalam aktiviti lasak dan minat mereka.