Visi

  • Menjadi sebuah institusi pendidikan islam yang bertaraf antarabangsa, elit dan profesional
  • Melahirkan para huffaz yang terbaik dalam hafazan dan pemahaman kitab suci Al Quran & Hadith
  • Melahirkan para huffaz yang cemerlang dalam bidang ilmu ukhrawi dan duniawi seterusnya berbakti kepada masyarakat.
  • Melahirkan para huffaz yang “versatile”, mampu menjadi khalifah dalam menghadapi cabaran dana menanangi perubahan pasca moden ini
  • Menyediakan prasarana pendidikan dan iklim pembelajaran yang kondusif berasaskan Al Quran dan Sunnah Nabi S.A.W