Maklumat Terkini

Profile

At-Taj Academy merupakan asal daripada perkataan arab yakni”التاج yang bermaksud mahkota. Memilih institusi tahfiz pada masa kini bukanlah suatu tindakan yang asing lagi buat ibubapa untuk mencari jalan ikhtiar atau suatu usaha untuk mengelakkan kesan negatif terus menular kepada remaja di dunia luar yang sentiasa mencabar. Dalam masa yang sama,…