MAJALAH CROWN

Majalah Crown adalah majalah bulanan yang diterbitkan oleh At-taj Academy untuk mengasah kreativiti pelajar dalam menulis dan membaca. dan majalah ini juga sengaja dibuat untuk mengemas kini maklumat dan aktiviti pelajar setiap bulan semasa di sekolah.

Edisi 1

Edisi 2

Edisi 3

Edisi 4