Komitmen At-Taj untuk Kesihatan Pelajar dan Keselamatan.

Kesihatan dan keselamatan adalah keutamaan kami dan pada setiap masa, matlamat kami adalah untuk menyediakan pembelajaran yang selamat dan persekitaran kerja untuk pelajar-pelajar At-Taj, fakulti dan kakitangan, dan tetamu  yang melawat sekolah kami. 

Persekitaran sekolah, budaya, dan pendekatan yang ketat untuk melaksanakan piawaian kesihatan dan keselamatan yang bertauliah adalah  komponen penting dalam menyokong dan melindungi pelajar ketika dalam penjagaan kami. Aspek protokol keselamatan di Asrama juga melalui sistem pengurusan kesihatan, kurikulum yang mengajar kemahiran menjaga kesihatan. Kami juga mewujudkan SOP lengkap program, dasar, protokol dan prosedur di tempat untuk memastikan perlaksanaan terbaik dalam sekolah ini. Kami juga mematuhi garis panduan dan peraturan-peraturan JAIS, Bomba dan Kementerian  yang berkaitan, standard kesihatan dan keselamatan di tempat kami.

tingkah laku  dan disiplin pelajar dirujuk dari sistem penolakan dimerit At-Taj dan Buku Panduan Dimerit yang selaras. Semua ini adalah sebagai pendekatan untuk mendidik pelajar tentang bagaimana untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia, alhafiz, menjadi seorang  yang positif dan cara bergaul dalam masyarakat.

CORONA VIRUS

Corona Virus merupakan masalah yang melanda dunia. Negara kita tidak terkecuali diuji dengan wabak yang melular ini. Kami yakin dan pasti ibu bapa pasti risau dah gusar akan keselamatan anak mereka. Maka dengan itu, Akademi At-taj telah menyusun satu usaha dan strategi untuk menjamin kesihatan anak-anak anda yang berlajar di Akademi At-taj. Antaranya adalah :